Zahara - Okutshia Lyrics
Masiqale okutshia
Singaphosisani, sibambisane
Ngoba ndisakuthanda
Masiqale okutshia
Singaphosisani, sibambisane
Ngoba ndisakuthanda

Mhlawumbi nawe uthi kwanele
Awunakholo olush'yekileyo
Okanye uthi sobabini asiboni
Yiyo lento

Masiqale okutshia
Singaphosisani, sibambisane
Ngoba ndisakuthanda
Masiqale okutshia
Singaphosisani, sibambisane
Ngoba ndisakuthanda

Ndiyazi kuzoba buhlungu
Uzoxheleka
Nowam umphefumlo uxhelekile
Kodwa masenze okulungileyo

Masiqale okutshia
Singaphosisani, sibambisane
Ngoba ndisakuthanda
Masiqale okutshia
Singaphosisani, sibambisane
Ngoba ndisakuthanda

Masiqale okutshia
Singaphosisani, sibambisane
Ngoba ndisakuthanda
Masiqale okutshia
Singaphosisani, sibambisane
Ngoba ndisakuthanda

Ndiyabon uvuy' alukho
Koluthando kwethu
Sizoqhubeka kanjani
Sikhohlisana?
Mhlawumbi sesiqhelelene

Masiqale okutshia
Singaphosisani, sibambisane
Ngoba ndisakuthanda
Masiqale okutshia
Singaphosisani, sibambisane
Ngoba ndisakuthanda

Masiqale okutshia
Singaphosisani, sibambisane
Ngoba ndisakuthanda
Masiqale okutshia
Singaphosisani, sibambisane
Ngoba ndisakuthanda

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Zahara Okutshia Comments