Van Echelpoel - WADDISTJOM Lyrics
't Is begot rap gegaon
En alleman hangt eroan
Ma wellie, wellie kunne dadoan
Snoma 't begin
W'adde effenaf gen keus
Alles was vutte serieus
Van Echelpel op ew neus
Da hakt erin

Ge moet nie bang zen
Wellie goan hie laank zen
Wellie moaken alleman en iederiejen zot
't Goa nog plezaant zen as wellie oan de gaank zen
Wellie zen Van Echelpoel 't elfde gebod

Wie goade bellen, as ge den beat wa wilt versnelle, ma de discjockeys nie wille?
Jef
Wie is de man, wie stekt de vlam terug in de pan, wie is de fiejesjes-hersteller?
Jef
Wie godde bellen?
Jef
Wie godde bellen?

Waddistjom!?
Seg jom waddist!?
Wie godde bellen?
Jef
Wie godde bellen?
Jef
Seg jom waddist!?

Bedoel het nie arrogant
Me ge het er iet oan de hand
Uwe vloewer stoat in brand
Ik zen de Jef
Alle wijve stoan oep den toeweg
Als onzen Yves vroagt gaat omhoeweg
Houdt niemand het nog droeweg
Hij is de chef

Ge moet nie bang zen
Wellie goan hie laank zen
Wellie moaken alleman en iederiejen zot
't Goa nog plezaant zen as wellie oan de gaank zen
Wellie zen Van Echelpoel 't elfde gebod

Wie goade bellen, as ge den beat wa wilt versnelle, ma de discjockeys nie wille?
Jef
Wie is de man, wie stekt de vlam terug in de pan, wie is de fiejesjes-hersteller?
Jef
Wie godde bellen?
Jef
Wie?

Waddistjom!?
Seg jom waddist!?
Jef
Waddistjom!?
Jef
Seg jom waddist!?

Wie godde bellen?
Heur ik mijne naam?
Wie godde bellen?
Hiejel zeker
Jef
Wie godde bellen?
'k Zalle kik aw feesje wel is herstellen
Wie godde bellen?
Ge loat me wete wanniejer
Jef
Wie godde bellen?
Dag en nacht
Wie godde bellen?
Aw elfde gebod
Jef
Wie godde bellen?
'k Stoan altij veur a kleer
Wie godde bellen?
't Ultieme genot
Jef
Wie godde bellen?
Aw elfde gebod

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Van Echelpoel WADDISTJOM Comments