Soil, The - Ndibambe Kanje Lyrics
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Ndibambe kanjeВ oooooooh
oooooooh, undibambe kanje
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Ndibambe kanjeВ oooooooh
oooooooh, undibambe kanje
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Ndibambe kanjeВ oooooooh
oooooooh, undibambe kanje
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Ndibambe kanjeВ oooooooh
oooooooh, undibambe kanje
Mamela baby (mamela)
I will give you so much joy (so much more)
Mamela sthandwa sam I'm exactly what you've been looking for
Yeah we gonna, you and I can take it slow
But for now
Let's move to the rhythm of the music
Let go and baby just lose it
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Ndibambe kanje oooooooh
oooooooh, undibambe kanje
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Ndibambe kanje oooooooh
oooooooh, undibambe kanje
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Ndibambe kanje oooooooh
oooooooh, undibambe kanje
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Ndibambe kanjeВ oooooooh
oooooooh, undibambe kanje

Hey baby
Khaw'yenzi Pata Pata ndikunjongile
Mamela apha lovey wami
Khaw'thathi sandla sami sitshone phansi
Ndikuthandile baby
Ndifuna wena wedwa undibambe kanje
Yewena sthandwa sami
Khaw' phathi patapata ndikunjongile
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Ndibambe kanjeВ oooooooh
oooooooh, undibambe kanje
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Ndibambe kanjeВ oooooooh
oooooooh, undibambe kanje
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Ndibambe kanjeВ oooooooh
oooooooh, undibambe kanje
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Ndibambe kanjeВ oooooooh
oooooooh, undibambe kanje
Phezolo ndikubonile
Uhleli ne tshomi zakho
Ndathi make ndikubulise
Ngikubuze ngo buhle bakho
Ndithandi ndlela o nxiba ngayo
Ndendlela oncuma ngayo
Ndithandi ndlela oziphethe ngayo
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Undibambe kanje oooooooh
oooooooh, undibambe kanje
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Ndibambe kanjeВ oooooooh
oooooooh, undibambe kanje
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Ndibambe kanjeВ oooooooh
oooooooh, undibambe kanje
Pata Pata
Shayi Pata Pata
Ndibambe kanjeВ oooooooh
oooooooh, undibambe kanje

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Soil, The Ndibambe Kanje Comments