Soil, The - Bhomba Lyrics
Sitya amacala enkomo zabantu
ngoba ndimncinci ndipunki ndingaka
Umubi ufana nengulube eb'sweni
Wahlahl'amehlo, ngath'isele selitshayiswe imoto

Hayi jakalashi uthand'into zabantu hayi jakalashi khawuyek'into zabantu

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Soil, The Bhomba Comments