Slushii - Goodbye Star Girl Lyrics
So, take me to the stars
A million miles away
So, take me to the stars
A million miles away

So, take me to the stars
A million miles away
So, take me to the stars
A million miles away

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Slushii Goodbye Star Girl Comments