Seguerra, Aiza - Iduyan Mo Lyrics
Iduyan mo ang duyan ko
Unti-unting itulak mo
At babalik sa isip ko
Nang dati na sa kandungan mo

Iduyan mo ang duyan ko
Unti-unting itulak mo
At pakikinggan ang awit mo
Sa liwanang ng buwan mahihimbing ako

Iduyan mo ang duyan ko
Unti-unting itulak mo
At mananaginip habang mundo'y tahimik
Tila agilang pilit maabot ang langit

Iduyan mo ang duyan ko
Unti-unting itulak mo
At kung maaaring pihitin ang mundo pabalik
Sana'y iduyan mo ang duyan ko muli

Iduyan mo ang duyan ko
Unti-unting itulak mo
At kung maaaring pihitin ang mundo pabalik
Sana'y iduyan mo ang duyan ko muli

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Seguerra, Aiza Iduyan Mo Comments