Parry Gripp - Squirrels, Squirrels, Squirrels Lyrics
Squirrels, squirrels, squirrels, squirrels
Squirrels, squirrels, squirrels, squirrels
Squirrels, squirrels, squirrels, squirrels
Squirrels, squirrels, squirrels, squirrels

Squirrels, la, la, la, la
Squirrels, la, la, la, la
Squirrels, la, la, la, la
Squirrels, la, la, la, la

Squirrels, squirrels, squirrels, squirrels
Squirrels, squirrels, squirrels, squirrels
Squirrels, squirrels, squirrels, squirrels
Squirrels, squirrels, squirrels, squirrels

S-Q-U-I-R-R-E-L
S-Q-U-I-R-R-E-L
S-Q-U-I-R-R-E-L
S-Q-U-I-R-R-E-L
S-Q-U-I-R-R-E-L
S-Q-U-I-R-R-E-L
S-Q-U (Ah, man, need another breath on that one)

Squirrels, la, la, la, la
Squirrels, la, la, la, la
Squirrels, la, la, la, la
Squirrels, la, la, la, la

Squirrels

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Parry Gripp Squirrels, Squirrels, Squirrels Comments