Olamide - Enimimomi Lyrics
It's Young John The Wicked Producer

Àmi àrà sómi
Baby I àrà sóóró
Have we met before ni
Sunmó mi k'fàrà mórà

Enimimómi, Ki ólórun ma j'ia di enemies eh
Enimimómi, Ki ólórun ma j'ia di enemies eh
Enimimómi, Ki ólórun ma j'ia di enemies eh
Aa lorawa gbo o, aa lorawa gbo
Enimimómi, Ki ólórun ma j'ia di enemies eh
Enimimómi, Ki ólórun ma j'ia di enemies eh
Enimimómi, Ki ólórun ma j'ia di enemies eh
Aa lorawa gbo o, aa lorawa gbo
Enimimómi

Shukura, shukura, shukura
Don't do that, don't do that, don't do that
Wón le kowa, wón le kowa, wón le kowa
You'll be alright, you'll be alright, you'll be alright

Baby dakun my dear
[?]
You no get any idea?
How e dey do me my dear
Baby why you fariga
You kom dey do like Kadija ah
Baby why you fariga
Abi you want to wear my Kadigan eh
Why won dey do like a born again baby eh (slimpopo)
Why you won dey do like sister inkiruka (slimpopo)
Baby baby make you scatter everything oh (slimpopo)
Baby baby make you scatter everything oh (slimpopo)

Àmi àrà sómi
Baby I àrà sóóró
Have we met before ni
Sunmó mi k'fàrà mórà

Enimimómi, Ki ólórun ma j'ia di enemies eh
Enimimómi, Ki ólórun ma j'ia di enemies eh
Enimimómi, Ki ólórun ma j'ia di enemies eh
Aa lorawa gbo o, aa lorawa gbo
Enimimómi, Ki ólórun ma j'ia di enemies eh
Enimimómi, Ki ólórun ma j'ia di enemies eh
Enimimómi, Ki ólórun ma j'ia di enemies eh
Aa lorawa gbo o, aa lorawa gbo
Enimimómi

Baby eleyi scandalous
Baby eleyi marvelous
Bentley Awon eyan Spartacus
Leni wón rogo wón d'aran
Baby two kolo Jeka ló
Baby you don't know jé ka mó
Wetin you wón dey fi pamó
Give me that Ibadi aran

My name
Pamurekeji
My name is Baddo!
Pamurekeji
I come from Lagos
Pamurekeji
Show me your best friend
This is my friend
And show me that ikebe
Pamurekeji
Keji Keji k k
Pamurekeji
Keji Keji k k
Pamurekeji
Keji Keji k k
Pamurekeji
Keji Keji k k
Kuro nbe Update gbayi!

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Olamide Enimimomi Comments