India Martinez - Tetragga Feya (Canción Egipcia) Lyrics
Insa insaany
Mat'ulshi
Nirga3 tany
Wa balaash balaash

Titraga fiyya
Tibkey 3aleyya
Mish mumkin youm
Ha'dar asaamah
Titraga fiyya
Tibkey 3aleyya
Mush hansa youm
In inta gaarah

Wa izzay
Izzay albak yiseebak
Ti'saa 3alley alb habibak
Wa tizawid naaru nar
Izzay

Alba3d ana thamaltu
Sibt illy fi taree' kamiltu
Kan sa3b wi kullu maraar
Wi gayy dilwa'ty ti'ully khalaas
Ma khalaas alby ingarah
Ma khalaas alby ingarah
Khalaas khalaas

Titraga fiyya
Tibkey 3aleyya
Mish mumkin youm
Ha'dar asaamah
Titraga fiyya
Tibkey 3aleyya
Mush hansa youm
In inta gaarih

Ba3d, ba3d leh
Khunt, khunt leh
Gayy, ba3d eh
Bithass fiyya
Hobb, hobb meen
Hilm huwwa fain
Sho', Sho' limeen
Mat'ulshi leyya
Izzay
Izzay albak yiseebak
Ti'saa 3alley alb habibak
Wa tizawid naaru nar
Izzay
Alba3d ana thamaltu
Sibt illy fi taree' kamiltu
Kan sa3b wi kullu maraar
Wi gayy dilwa'ty ti'ully khalaas
Ma khalaas alby ingarah
Khalaas alby ingarah
Khalaas khalaas

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

India Martinez Tetragga Feya (Canción Egipcia) Comments