Elvana Gjata - Ti Shqiperi Me Jep Nder Lyrics
O ju malet e Shqipërisë
Dhe ju lisat e gjatë
Fushat e gjëra me lule
Që ju kam ndërmënd ditë e natë

Ju bregore bukuroshe
E ju lumenj të kulluar
Çuka, kodra, brinja, gërxhe
E pyje gjelbëruar, unë...

Do këndoj për dashurinë
Që ju mbani, që ju mbani
Edhe ushqeni
O vëndasit e mi të bekuar
Ju mendjen time
Ju mendjen ma dëfreni

Ti Shqipëri më jep nderin e madh
Ti Shqipëri më jep emrin shqiptar
Se zemrën time ma gatove
Ti ma gatove plot dëshirë e zjarr

O ju malet e Shqipërisë
Dhe ju lisat e gjatë
Fushat e gjëra me lule
Që ju kam ndërmënd ditë e natë

Ju bregore bukuroshe
E ju lumenj të kulluar
Çuka, kodra, brinja, gërxhe
E pyje gjelbëruar, unë...

Do këndoj për dashurinë
Që ju mbani, që ju mbani
Edhe ushqeni
O vëndasit e mi të bekuar
Ju mendjen time
Ju mendjen ma dëfreni

Ti Shqipëri më jep nderin e madh
Ti Shqipëri më jep emrin shqiptar
Se zemrën time ma gatove
Ti ma gatove plot dëshirë e zjarr

Ti Shqipëri më jep nderin e madh
Ti Shqipëri më jep emrin shqiptar
Se zemrën time ma gatove
Ti ma gatove plot dëshirë e zjarr

Ti ma gatove plot dëshirë e zjarr

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Elvana Gjata Ti Shqiperi Me Jep Nder Comments