David Hasselhoff - Feliz Navidad LyricsFeliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano y Felicidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano y Felicidad

I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano y Felicidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano y Felicidad

I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart

Feliz Navidad
Prospero ano

I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart
I wanna wish you a Merry Christmas, Merry Christmas
(I wanna wish you a Merry Christmas) Merry Christmas
(I wanna wish you a Merry Christmas) Merry Christmas
(From the bottom of my heart)
Feliz Navidad

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics


David Hasselhoff Feliz Navidad Comments