Darkthrone - Tyster På Gud Lyrics
Det sekulære tyranniet
Tyster på gud
Ja, vi tjener rått
På deres etiske masochisme

Du føler avmakt
Du skal ikke ha
Andre guder enn meg

Ingen former for totalitær tenkning
Hånd i hånd
Med stagnerande nedrustning AHAHAHA
For faen!
Du påpeker kontrafaktiske historieskriver
You should be fed to the living dead of Nairobi

Du føler avmakt
Du skal ikke ha
Andre guder enn meg

Det sekulære tyranniet
Tyster på gud
Ja vi tjener rått
På deres etiske masochisme

[English translation:]

The secular tyranny
Informer of God
Yes, we earn a lot
By your ethical Machochism

You feel powerless
You shall not have
Other Gods than me

No forms of totalitarian thinking
Hand In hand
With a stagnating disarmament
For fucks sake!
You point out counterfactual cronicles
You should be fed to the living dead of Nairobi

You feel powerless
You shall not have
Other Gods than me

The secular tyranny
Informer of God
Yes, we earn a lot
By your ethical Machochism

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Darkthrone Tyster På Gud Comments