Damon Albarn - The Dragon King Lyrics
[Romanized:]

Shi shei zai xuan nao
Shi shei zai wo long gong chac
Ni shi he fang yao
Wo you she me ke xiao lao
Feng shang da han dao
Zhe dao yi qian bai bai jin
Jiu gu cha
Zhe cha san qian liu bai jin
Yi bing fan tian ji
Zhe bing ql qian er bai jing
Zai mei bing qi le
Gong li zai mei bing qi le
Wo men long gong li
You yi gen ding hai shen zhen
Zhe shen zhen jin lai shan shan fa jin guang

[Chinese:]

是谁在喧闹?
是谁在我龙宫吵?
你是何方妖?
我有什麽可效劳?
奉上大捍刀
這刀一千八百斤
九股叉
這叉三千六百
柄方天戟
這柄七千兩百斤
沒兵器了
宫里再没兵器了
我们龙宫里
有一根定海神针
这神针近来闪闪发金光

[English translation:]

Who is causing this commotion?
Who is noisy my palace?
What kind of demon are you?
What can I do for you?
A scimitar
One thousand and eight hundred pounds
A nine-pronged trident
Thirty six hundred pounds
A handle
Seventy two hundred pounds
There are no more weapons
There are no more weapons in my armor
Inside our treasury
There is a rare magic iron rod
Which has been glowing with a strange and lovely light

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Damon Albarn The Dragon King Comments
  1. Chippy

    YOU. FUCKING. BITCH. I’LL. KILL. YOU.