Damon Albarn - Monkey Bee (Radio Edit) Lyrics
[Romanized:]

[Princess Iron Fan:]
Ba wan si qian
Wei he po hou
Zai shan san shan fan zhuan yu zhou

Ba wan si qian
Wei he po hou
Zai shan san shan fan zhuan yu zhou

Ba jiao bao shan wei li wu bi
Ba wan si qian zhuan shen hui ci
Wei he po hou jing shan bu zou
Zai shan san shan fan zhuan yu zhou

Ba jiao bao shan wei li wu bi
Ba wan si qian zhuan shen hui ci
Wei he po hou jing shan bu zou
Zai shan san shan fan zhuan yu zhou

[Monkey King:]
Wo bao tang seng qu xi jing
Jie ni bao shan yong yi yong
Yong wan le jiu huan gei ni
Bie na muo xiao qi ma

Wo bao tang seng qu xi jing
Jie ni bao shan yong yi yong
Yong wan le jiu huan gei ni
Bie na muo xiao qi ma

Wo bao tang seng qu xi jing
Jie ni bao shan yong yi yong
Yong wan le jiu huan gei ni
Bie na muo xiao qi ma

Wo bao tang seng qu xi jing
Jie ni bao shan yong yi yong
Yong wan le jiu huan gei ni
Bie na muo xiao qi ma

[Guan-Yin:]
Wu kong gong xi
Qu jing lai liao
Shi fu tang seng zai na
Song ni yi li ding feng dan
Wu kong gong xi
Qu jing lai liao
Shi fu tang seng zai na
Song ni yi li ding feng dan

[Chinese:]

[Princess Iron Fan:]
八万四千?
为何泼猴!
再扇三扇 翻转宇宙
八万四千?
为何泼猴!
再扇三扇 翻转宇宙

芭蕉宝扇,威力无比
八万四千, 转身回此 ?
为何泼猴, 竟扇不走!
再扇三扇, 翻转宇宙

芭蕉宝扇,威力无比
八万四千, 转身回此 ?
为何泼猴, 竟扇不走!
再扇三扇, 翻转宇宙

[Monkey King:]
我保唐僧取 西经
借你宝扇用一用
用完了就还给你
别那麽小气吗

我保唐僧取 西经
借你宝扇用一用
用完了就还给你
别那麽小气吗

我保唐僧取 西经
借你宝扇用一用
用完了就还给你
别那麽小气吗

我保唐僧取 西经
借你宝扇用一用
用完了就还给你
别那麽小气吗

[Guan-Yin:]
悟空恭喜
取经来了
师傅唐僧在哪 ?
送你一粒定风丹

悟空恭喜
取经来了
师傅唐僧在哪 ?
送你一粒定风丹

[English translation:]

[Princess Iron Fan:]
How can you be back so soon?
You impossible monkey!
I will impel you away again with my fan, churning the universe over and over
How can you be back so soon?
You impossible monkey!
I will impel you away again with my fan, churning the universe over and over

The Palm-leaf fan is powerful
How can he be back so soon?
You impossible monkey!
I will impel you away again with my fan, churning the universe over and over

The Palm-leaf fan is powerful
How can he be back so soon?
You impossible monkey!
I will impel you away again with my fan, churning the universe over and over

[Monkey King:]
I'm guarding Tripitaka on his way to India for the Holy Scriptures
Could you please lend me your fan
I will return it to you as soon as we're done
Don't be so stingy

I'm guarding Tripitaka on his way to India for the Holy Scriptures
Could you please lend me your fan
I will return it to you as soon as we're done
Don't be so stingy

I'm guarding Tripitaka on his way to India for the Holy Scriptures
Could you please lend me your fan
I will return it to you as soon as we're done
Don't be so stingy

I'm guarding Tripitaka on his way to India for the Holy Scriptures
Could you please lend me your fan
I will return it to you as soon as we're done
Don't be so stingy

[Guan-Yin:]
Congratulations Monkey
You have come to retrieve the holy scriptures
Where is Tripitaka?
Take this magic pill so she will not be able to blow you away again

Congratulations Monkey
You have come to retrieve the holy scriptures
Where is Tripitaka?
Take this magic pill so she will not be able to blow you away again

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Damon Albarn Monkey Bee (Radio Edit) Comments