Ayreon - Evil Devolution Lyrics
The future's doored ingress! What lies beyond? One of you - ah, survived so much! - are you man
enough to force this door upon its golden hinge? You craved the answer - but can you bear the
truth? The door --! The Future --!

[futureman]
our hope's dissolved
for man's evolved into another state of being
have we "progressed" beyond the need of feeling?

a cyber-brain
the last in the chain of man/machine allience
have we become the victims of our science?

evil devolution
is this an illusion
out here in space

human humiliation
this mutation
of our human race

is this the end
will we transcend the need for human pleasures?
will we abandon all our earthly treasures?

will mankind yield
on the battlefield of natural selection
to an inorganic digital perfection?

evil devolution
is this an illusion
out here in space

human humiliation
this mutation
of our human race

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Ayreon Evil Devolution Comments
 1. TheHumanMachine

  as a machine i hate this song
  it makes me look as if i were to be the villain

 2. Mark Kleijwegt

  Can't wait to see this live on stage next year with the vacuum cleaner :-).

 3. Canal IceAngelSimon

  Portuguese lyrics

  Transmissão Maligna

  [Voz Misteriosa]
  A porta do futuro está logo a frente! O que jaz além? Um de vocês - ah, muitos sobreviveram! - Você é homem o suficiente para forçar esta porta até sua valvula dourada? Você implora pela resposta - mas pode você encarar a
  verdade? A porta --! O Futuro --!

  [Homem do Futuro]
  Nossa esperança foi dissolvida
  Pois o homem evoluiu para outro estado de existência
  Nós progredimos além da necessidade de sentimento?

  Um cérebro cibernético
  O ultimo na cadeia da aliança homem/máquina
  Nós nos tornamos vítimas da nossa ciência?

  Transmissão Maligna
  Será isso uma ilusão
  Aqui no espaço

  Humilhação humana
  Essa mutação
  Da nossa raça humana

  Será isso o fim
  Nós iremos transcender a necessidade de prazeres humanos?
  Nós iremos abandonar todos nossos tesouros terráqueos?

  A humanidade desistirá
  No campo de batalha da seleção natural
  Para uma inorgânica perfeição digital?

  Transmissão Maligna
  Será isso uma ilusão
  Aqui no espaço

  Humilhação humana
  Essa mutação
  Da nossa raça humana

 4. Darth Biomech

  Technophobia levels are through the roof!

 5. Demian159

  Lyrics!

  The future's doored ingress! What lies beyond?
  One of you - ah, survived so much! - are you man enough to force this door upon its golden hinge?
  You craved the answer - but can you bear the truth?
  The door --! The Future --!

  [futureman]
  our hope's dissolved
  for man's evolved into another state of being
  have we "progressed" beyond the need of feeling?

  a cyber-brain
  the last in the chain of man/machine allience
  have we become the victims of our science?

  evil devolution
  is this an illusion
  out here in space

  human humiliation
  this mutation
  of our human race

  is this the end
  will we transcend the need for human pleasures?
  will we abandon all our earthly treasures?

  will mankind yield
  on the battlefield of natural selection
  to an inorganic digital perfection?

  evil devolution
  is this an illusion
  out here in space

  human humiliation
  this mutation
  of our human race

  ----------------------------------------------------------------
  Voca-list! ;)

  Edwin Balogh (ex-Omega) as Roman
  Sharon den Adel (Within Temptation) as Indian
  Jay van Feggelen (ex-Bodine (band)) as Barbarian
  Fish (ex-Marillion) as Highlander
  Anneke van Giersbergen (ex-The Gathering) as Egyptian
  Arjen Lucassen as Hippie
  Edward Reekers (ex-Kayak) as Futureman
  Damian Wilson (ex-Rick Wakeman, Threshold, Landmarq) as Knight
  Robert Westerholt (Within Temptation) and George Oosthoek (ex-Orphanage) as Death
  Peter Daltrey (ex-Kaleidoscope) as Forever of the Stars

 6. Tomasz Czarkowski

  APP (Ayreon Polonisation Project): ,,Do Elektrycznego Zamku'' część 2.
  14. ,,Złowroga Degeneracja''

  **
  *Przyszłość leży za wrotami! Cóż one kryją? Jeden z was - ach, przetrwałeś tak wiele! - czy jesteś dostatecznie silny by wyłamać te drzwi na złotych zawiasach? Pragnęliście odpowiedzi - ale czy zdołacie znieść prawdę? Drzwi...! Przyszłość...!*


  Nasza nadzieja zniknęła
  Gdyż człowiek wyewoluował do innego stanu egzystencji
  Czy ,,rozwinęliśmy się'' poza potrzebę czucia?

  Cybernetyczny mózg
  Ostatnie ogniwo w sojuszu człowiek - maszyna
  Czy staliśmy się ofiarami własnej nauki

  Złowroga degeneracja
  Czy to iluzja
  Tu w kosmosie

  Ludzkie upokorzenie
  Ta mutacja
  Naszej ludzkiej rasy

  Czy to koniec
  Czy przekroczymy potrzebę ludzkich przyjemności?
  Czy odrzucimy wszystkie nasze ziemskie skarby?

  Czy ludzkość wycofa się
  Z pola bitwy naturalnej selekcji
  Na rzecz nieorganicznej cyfrowej perfekcji?

  Złowroga degeneracja
  Czy to iluzja
  Tu w kosmosie

  Ludzkie upokorzenie
  Ta mutacja
  Naszej ludzkiej rasy

 7. Kakak Heem

  Eerie and impressive. It's easy to feel the Futureman being weirded out.