Asin - Panibagong Bukas Lyrics
Bakit ba ganito, panahon na kay gulo
May mga alitan at may digmaan
Kailan magwawakas, tatahimik ang armas
At harapin panibagong bukas

Sa larangan ng digmaan, may taong laruan
Mistulang sunud-sunuran, ‘di alam ang hantungan
At saan mang lansangan, may takot, alinlangan
Sa isang hudyat, lamangan, kadiliman

Ikaw man, tulad ko, ayaw na ng gulo
Kaya dapat lang wakasan
At bigyaan ng daan ang kapayapaan
Sa tao at sa mundo

Bakit ba ganito, panahon na kay gulo
May mga alitan at may digmaan
Kailan magwawakas, tatahimik ang armas
At harapin panibagong bukas

Sa larangan ng digmaan, may taong laruan
Mistulang sunud-sunuran, ‘di alam ang hantungan
At saan mang lansangan, may takot, alinlangan
Sa isang hudyat, lamangan, kadiliman

Ikaw man, tulad ko, ayaw na ng gulo
Kaya dapat lang wakasan
At bigyaan ng daan ang kapayapaan
Sa tao at sa mundo

Ayaw na namin ng takot
Ayaw na namin ng gulo
Ayaw na namin ng laro
Ayaw na namin ng tuso
[x4]

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Asin Panibagong Bukas Comments