Asin - Hangin Lyrics
O, hangin (o, hangin)
Pinapaya mo ang aking damdamin
O, hangin (o, hangin)
Linutas mo ang aking mga suliranin

Hanging maitim ang nasa bayan
Likha ng usok sa pagawaan
Ito'y 'di mo masilayan
Dito sa bundok at kabukiran

Punong kawayan ang aking nakikita
Buhay ng karamiha'y sa kanya gumagaya
'Di tiyak kung saan pupunta
Bawat galaw, hangin ang nagdadala

O, hangin (o, hangin)
Pinapaya mo ang aking damdamin
O, hangin (o, hangin)
Linutas mo ang aking mga suliranin

Aking himig, inyong maririnig
Sa hangin na nasa paligid
Kasabay sa ibong nagliliparan
At kaluskos ng dahon sa palayan

Buhay ko'y katulad niya
Kung saan-saan napupunta
Dahil sa himig na aking dala
At sa hawak kong gitara

O, hangin (o, hangin)
Pinapaya mo ang aking damdamin
O, hangin (o, hangin)
Linutas mo ang aking mga suliranin
O, hangin (oh oh)

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Asin Hangin Comments