APO Hiking Society - Bakit Ang Babae Lyrics
Parang batang 'di mo mabitawan kahit na sandali
Kailangang may nag-aalalay sa kanya
Sa mga araw na ninanais lamang ay mag-isa
Nag-aalala siya kung nagsasawa ka na

Bakit ang babae sa
Tagal ng pagsasama tila
Mas mahirap maintindihan
Parang 'sang problema na
Sa una kayang-kaya ngunit
Humihirap na sa tagalan

Isang araw, ikaw ang tinatanging ligaya sa buhay
Sandali lilipas, 'di ka na kilala
'Di raw namimilit na makita ka sa araw-araw
Nagtatampo naman kapag 'di ka dumating

Bakit ang babae sa
Tagal ng pagsasama tila
Mas mahirap maintindihan
Parang 'sang problema na
Sa una kayang-kaya ngunit
Sa tagalan ay lumulubha

Bakit ang babae sa
Tagal ng pagsasama tila
Mas mahirap maintindihan
Parang 'sang problema na
Sa una kayang-kaya ngunit
Humihirap na sa tagalan
Humihirap na sa tagalan

Bakit ang babae sa
Tagal ng pagsasama tila
Mas mahirap maintindihan
Parang 'sang problema na
Sa una kayang-kaya ngunit
Humihirap na sa tagalan

Chu rut chu chu chu chu chu
Chu rurut chu chu chu chu chu
Chu rurut chu chu chu chu chu
Chu rut
[x3]

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

APO Hiking Society Bakit Ang Babae Comments