Amanda Black - Msizeni Lyrics
Uvuka zonke izinsuku uvukela ubala, amahala abangan
Umsombuluko koze kophela isonto kuphele nenyanga
Alukho ushintsho
I story esfanayo njalo
Unyaka usuphelile awenzanga lutho
Msu'kuyenza lento
Ay'fan nawe lento
Uzozisola sekukude
Uk'buyela emuva

Into oyenzayo yinye nje
Undlalela wonke umuntu amaphepha
Mosuholile, awonama hloni
Uzisola musungena mali
Lapho ingasekho igenge yakho
Ususele wedwa
Msi... ze... ni looo bhuthy
Haiboo msi... ze ni booo
Koze kube nin wenza lento
Koze kube nin ungakhuzeki
Koze kube nin ungalaleli [x2]

Uvaka zonke izinsuku uvukela ubala, amahala abangan
Umsombuluko kuze kophela isonto kuphele nenyanga
Alukho ushintsho
I story esfanayo njalo
Unyaka usuphelile awenzanga lutho
Msi... ze... ni looo bhuthy
Haiboo msi... ze... ni booo

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Amanda Black Msizeni Comments