Alle Farben - Leaves Lyrics
Sometimes, I do wonder why
These leaves keep fallin'
Leaves keep fallin'
Sometimes, I do wonder why
Leaves keep fallin'
Leaves keep fallin'
Keep searchin'
Keep searchin'
Keep searchin'
Keep searchin'
Keep searchin'
Keep searchin'
Keep searchin'
Keep searchin'
Leaves keep fallin'
Keep on fallin'
My leaves keep fallin'
Keep on fallin'
My leaves keep fallin'
Keep on fallin'
My leaves keep fallin'
Leaves keep fallin'
My leaves keep fallin'
My leaves keep fallin'
Keep on fallin'
My leaves keep fallin'
Keep on fallin'
My leaves keep fallin'
Keep on fallin'
Keep searchin'
Keep searchin'
Keep searchin'
Keep searchin'
Keep searchin'
Keep searchin'
Keep searchin'
Keep searchin'
My leaves keep fallin'
Keep on fallin'
My leaves keep fallin'
Keep on fallin'
My leaves keep fallin'
Keep on fallin'
My leaves keep fallin'
Leaves keep fallin'
My leaves keep fallin'
My leaves keep fallin'
Keep on fallin'
My leaves keep fallin'
Keep on fallin'
My leaves keep fallin'
Keep on fallin'
My leaves keep fallin'
My leaves keep fallin'

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Alle Farben Leaves Comments