Ulrikke - Det Lyser i Stille Grender LyricsDet lyser i stille grender
Av tindrande ljos i kveld
Og tusene barnehender
Mot himmelen ljosa held

Og glade med song dei helsar
Sin broder i himmelhall
Som kom og vart heimsens Frelsar
Som barn i ein vesal stall

Der låg han med høy til pute
Og gret på si ringe seng
Mens englane song der ute
På Betlehems aude eng

Hmmm

Der song dei for fyrste gongen
Ved natt over Davids by
Den evige himmelsongen
Som alltid er ung og ny

Den songen som atter tonar
Med jubel kvar julenatt
Om barnet, Guds Son, vår frelsar
Som døden for evig batt
Om barnet, Guds Son, vår frelsar
Som døden for evig batt

Hmmm
Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics


Ulrikke Det Lyser i Stille Grender Comments